skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uspješno Zatvaranje Projekta “Roma Inclusion”

Uspješno zatvaranje projekta “Roma inclusion”

Dana 15.03.2019. godine, u Zenici je obilježeno uspješno zatvaranje projekta “Uključivanje Roma kroz obrazovanje, zapošljavanje i socio-ekonomsku podršku, 2017-2019”. Članovi Savjetodavnog vijeća i partneri ovog projekta pozdravili su projektna dostignuća usmjerena na unaprijeđenje položaja porodica iz ranjivih grupa s posebnim akcentom na djecu romske nacionalnosti i njihovu integraciju u društvo.

Back To Top