skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uspješno Realiziran Projekat – Ekonomsko Osnaživanje žena Ruralnih Područja U Općini Zenica

Uspješno realiziran projekat – Ekonomsko osnaživanje žena ruralnih područja u općini Zenica

Povodom uspješne realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje žena ruralnih područja u općini Zenica“, Asocijacija za razvoj LEDA je korisnicama projekta podijelila promotivne brošure koje su nastale kao rezultat projektnih aktivnosti. Projekat je započeo u januaru 2011. godine, a okončan je u novembru 2011. godine. Asocijacija za razvoj LEDA je za ovaj projekat dobila bespovratna sredstva od strane FIGAP programa kojim se podržava gender akcioni plan BiH. 

“Projekat je finansijski podržan iz sredstava FIGAP programa” 
Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009 – 2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini putem razvojne agencija SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini putem razvojne agencija ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini putem razvojne agencija DFID i Švajcarske Konfederacije koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencija SDC.”

Back To Top