skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uključivanje Roma U BiH Kroz Obrazovanje, Zapošljavanje I Socio-ekonomsku Podršku (2017-2019)

Uključivanje Roma u BiH kroz obrazovanje, zapošljavanje i socio-ekonomsku podršku (2017-2019)

„Uključivanje Roma u BiH kroz obrazovanje, zapošljavanje i socio-ekonomsku podršku“ je treća faza prethodna dva projekta. Pored aktivnosti iz prve i druge faze projekat je uključivao: realizaciju dopunsko-dodatnih časova u srednjoj školi – Mješovita srednja škola u Zenici i uvođenje profesionalne orijentacije za učenike završnih razreda u osnovnim školama. Projekat je podržan od strane Vlade Švicarske, Caritasa Švicarske, Vlade Lihtenštajna i Fondacije Medicor, a implementiran je zajedno sa Caritasom Švicarske u BiH.  Vrijednost projekta: 492 780 KM. Projekat je u završen.

Back To Top