skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uključivanje I Obrazovanje Roma U BiH, 2016

Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2016

Projekat “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2016” nastavak je projekta “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2015”. Pored aktivnosti iz prve faze, realizovani su kursevi za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju za odrasle Rome te predstavljeni dobri projektni rezultati na okruglim stolovima u Republici Srpskoj. Projekat je podržan od strane Vlade Švicarske, Vlade Lihtenštajna, Caritasa Švicarske i Fondacije Medicor, a implementiran je zajedno sa Caritasom Švicarske.  Vrijednost projekta: 220 412 KM. Projekat je završen.

Back To Top