skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English

Adela Mehinagić, Predsjednica udruženja

Lejla Alispahić, Referentica za administrativno-finansijske poslove

Azrina Mulić Stupar, Saradnica za stručno osoblje

Berina Husika, Socijana radnica

Nermina Ohranović, Socijalna radnica

Nadin Fafulić, Asistent

Samra Hukić, Profesorica predškolskog odgoja i obrazovanja

Nina Hačimić-Bektaš, Socijalna radnica

Suzana Buljubašić, Asistentica

Azra Bajramović Galamić, Profesorica predškolskog odgoja i obrazovanja

Adnan Tursić, Socijalni radnik

Renato Burdalić, Asistent

Muamer Mujanović, Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja

Back To Top