skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English

STRATEŠKI CILJ 1: Unaprijediti kvalitetu života marginalizirane djece u zajednici

1.1. Poticati osobni rast i razvoj djece predškolskog uzrasta iz ranjivih populacija
1.2. Uključivati roditelje kroz aktivno sudjelovanje u svim sferama društvenog života
1.3. Zagovarati javne politike socijalne inkluzije

STRATEŠKI CILJ 2: Razvijati i provoditi neformalno i cjeloživotno učenje

2.1. Podići razinu samostalnosti, aktivnosti i educiranosti mladih
2.2. Aktivna promocija neformalnog obrazovanja i saradnja sa organizacijama koje pružaju stručnu pomoć u realizaciji i razvoju programa neformalne edukacije

STRATEŠKI CILJ 3: Poticati organizacijski razvoj

3.1. Stvoriti preduvjete za razvoj novih programa te potpunu realizaciju postojećih programa
3.2. Osposobljavanje zaposlenika za trenere/facilitatore

3.3. Unaprijediti poslovanje udruženja (poboljšati rezultate i povećati učinkovitost)

Back To Top