skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Seminar – Menadžment NVO

Seminar – Menadžment NVO

27.-31. maja 2019. (Varšava, Poljska), naša predstavnica je uspješno savladala napredni trening u organizaciji Weiser Centra za Europu i Euroaziju, Instituta Williama Davidsona i Fondacije za obrazovanje za demokraciju (Poljska).

Cilj radionice bio je osnažiti odabrane predstavnike civilnog društva u smislu jačanja vlastitih kompentencija, upravljačkih kompentencija kao i kompetencija za sticanje prihoda. Takođe, radilo se i na jačanju odnosa sa javnim institucija kao i na podršci u umrežavanju na međunarodnom nivou. Radionica je bila strukturirana na principu prezentacija uglednih stručnjaka i praćenja interaktivnih diskusija u malim grupama kao i sesija pitanja i odgovora. Za LEDU, ovo je bila odlična prilika za poboljšanje upravljačkih kapaciteta i povećanje učinkovitosti u prikupljanju sredstava i komunikaciji.

Zahvalni smo za mogućnost sudjelovanja u ovom naprednom treningu kao i za mogućnost razmjene iskustva sa kolegama iz Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kazahstana, Kosova, Kirgistana, Makedonije, Moldavije, Rusije, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana.

Back To Top