skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Roditeljski Sastanci U Vrtiću

Roditeljski sastanci u vrtiću

Obzirom da je septembar i da su djeca predškolskog uzrasta krenula u vrtić, mi smo održali roditeljske sastanke sa grupama roditelja u Zenici, Kaknju i Zavidovićima.

Roditeljima smo predstavili projekat, te su imali priliku pogledati promotivni film projekta o obaveznom programu predškolskog odgoja i obrazovanja, snimljen u Kaknju i Sarajevu. Upoznali smo ih sa svim procedurama tokom boravka djece u vrtiću, te smo sigurni da će djeca uživati i ove godine, a mi smo ponosni na svaki njihov napredak, te se radujemo ostatku predškolske godine.

U našem projektu, pored redovnih roditeljskih sastanaka, održavamo i tematske, o čemu ćemo obavještavati u narednom periodu.

Sve navedene aktivnosti se provode u okviru projekta PEACH, koji implementira Caritas Švicarske i LEDA kao partnerska organizacija.

Back To Top