skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Promocija Važnosti Dječijih Prava

Promocija važnosti dječijih prava

Implementacija projekta “Neka svaki dan bude dan djeteta” je počela 02. decembra 2019., potpisivanjem ugovora u Banjaluci. Ovaj projekat Asocijacija za razvoj LEDA realizuje u partnerstvu sa Centrom za psihološku podršku Sensus iz Mostara. 

Specifični ciljevi projekta su jačanje partnerskih organizacija u promociji dječijih prava i poboljšanje svjesnosti o dječijim pravima među djecom, roditeljima i građanima.

Glavna aktivnost projekta je realizacija ulične kampanje u dva grada (Mostaru i Zenici) gdje se kroz određene igre i informativni materijal ukazalo na značaj za poštivanjem dječijih prava na svim nivoima. Pomenuta ulična kampanja u Zenici se održala 17.06.2020. godine s početkom u 11:00 u holu šoping centra Džananović.

U toku naše kampanje o važnosti dječijih prava, svi prolaznici su imali priliku da učestvuju u mini kvizu o poznavanju dječijih prava, dok su djeca imala priliku da učestvuju u nekoliko igrica, gdje su uz podršku volontera mogli naučiti nešto o svojim pravima.

Kako bi roditeljima omogućili da saznaju nešto više o kršenju dječijih prava, ali i institucijama koje štite ista prava, naše divne volonterke su podijelile informativne brošure, čiji će sadržaj sigurno biti koristan.

„Dječija prava su važna. Često smo u prilici svjedočiti kršenju osnovnih prava djece, kao što su pravo na obrazovanje, pravo na zdravstvo, pravo na igru, i ovim putem želimo da utičemo na svijest građana/ki o važnosti tih prava i zaštiti istih.“, ističe koordinatorica projekta Azrina Mulić Stupar.

 

Ove aktivnosti realizuju se u okviru jednog od 10 grantova koji su dodjeljeni članicama IRIS network u okviru projekta ,,Promocija i zaštita prava ugrožene djece” koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB South East Europe.

Back To Top