skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Projekat “Neka Svaki Dan Bude Dan Djeteta”

Projekat “Neka svaki dan bude dan djeteta”

Kao članica IRIS mreže, Asocijacija za razvoj LEDA je jedna od 10 organizacija koja je dobila grant u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava Bosne i Hercegovine – Šema podrške u 2017. godini,u okviru projekta „Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece“ koji provodi LIR civilno društvo i ASB South East Europe, a finansira Evropska unija. Svaki se projekat bavi dječijim pravima i nastoji ojačati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) u kreiranju lokalnih politika zaštite i promocije dječijih prava i dijaloga između državnog i civilnog društva u odgovarajućim oblastima.

Implementacija projekta “Neka svaki dan bude dan djeteta” je počeo 02. decembra 2019., potpisivanjem ugovora u Banjaluci. Ovaj projekat Asocijacija za razvoj LEDA realizuje u partnerstvu sa Centrom za psihološku podršku Sensus iz Mostara. 

Specifični ciljevi projekta su: Jačanje partnerskih organizacija u promociji dječijih prava i poboljšanje svjesnosti o dječijim pravima među djecom, roditeljima i građanima.

Glavna aktivnost projekta je realizacija ulične kampanje u dva grada (Mostaru i Zenici) gdje će se kroz promotivni materijal i rad volontera potaknuti javnost na potrebu za poštivanje dječijih prava na svim nivoima. 

Trajanje projekta je 6 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 2995 Eur.

Back To Top