skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Predškolsko Obrazovanje Za Svu Djecu – PEACH (video Film)

Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH (video film)

Caritas Švicarske u saradnji sa svojim partnerskim organizacijama LEDOM i DUGOM je snimio video film koji ima za cilj predstaviti sve benefite predškolskog odgoja.
Film govori o programu obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, i urađen je u sklopu projekta “Predškolsko obrazovanje za svu djecu”.

Back To Top