skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Predškolsko Obrazovanje Za Svu Djecu – PEACH (2018-2021)

Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH (2018-2021)

Projekat „Predškolsko obrazovanje za svu djecu” (PEACH) ima dva osnovna cilja: podići svijest građana iz socijalno-ugroženih te romskih porodica o važnosti Predškolskog odgoja za razvoj djeteta i
uključiti što veći broj djece u predškolske programe. Projekat se realizuje u Zenici, Zavidovićima i Kaknju. Projektom se finansira uključivanje minimalno 240 djece u cjeloviti razvojni program u vrtićima u Zenici, Zavidovićima i Kaknju, prilagođavanje prostorija za proširenje kapaciteta vrtića i nabavka potrebnog materijala za nesmetan rad vrtića. Planiran je i rad sa roditeljima, odgajateljima i osobljem. Također, radi se na uključivanju djece u obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja, te unaprijeđivanju silabusa na fakultetu koji obrazuje odgajatelje. Projekat se implentira uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog  kantona, Islamskim pedagoškim fakultetom, Općinama i Javnim ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje. Vrijednost projekta je: 1 272 607 KM. Projekat je u toku.

Back To Top