skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Potpisani Ugovori S Korisnicima Projekta “Zajedničkom Akcijom Do Romskih Stanova”

Potpisani ugovori s korisnicima projekta “Zajedničkom akcijom do romskih stanova”

Potpisivanjem tripartitnih ugovora 29. novembra 2010. između Općine Zenica, Asocijacije za razvoj LEDA i odabranih korisnika projekta “ZARS”, obilježen je najbitniji momenat u sprovedbi ovog projekta. Zajedničkom akcijom do romskih stanova (ZARS), projekat je implementiran od strane Asocijacije za razvoj LEDA, finasiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Zenica, sa osnovnim ciljem poboljšanja uslova života kroz obezbjeđenje adekvatnog stambenog prostora za šest romskih porodica. 

Projekat je počeo sa implementacijom u maju 2010. godine, a osim aktivnosti oko izgradnje stambene zgrade sa šest stanova, na lokaciji Brist u općini Zenica, najznačajniji je bio proces odabira korisnika, šest romskih porodica. Porodice su odabrane prema kriterijima utvrđenim od strane Komisije, u sastavu predstavnika Općine Zenica, Centra za socijalni rad Zenica, Udruženja građana Romano Centro, te Asocijacije za razvoj LEDA. Ovo je druga stambena zgrada, koja se gradi za romske porodice u sklopu projekata koje implementira Asocijacija za razvoj LEDA, na istom lokalitetu. Ukupna vrijednost stambenog objekta iznosi 223.164 KM. 

Šest romskih porodica, nakon potpisivanja ugovora, useljenje u stanove mogu očekivati ubrzo po završetku radova na zgradi, što će se prema zadnjim saznanjima desiti u januaru 2011. godine. 

Back To Top