skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Potpisan Memorandum O Saradnji Na Projektu “Uključivanje I Obrazovanje Roma U BiH 2016.”

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH 2016.”

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Caritas Švicarske potpisali 31. marta 2016. godine u Zenici, Memorandum o saradnji na projektu „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH 2016.“

Memorandum o saradnji će doprinijeti uključivanju većeg broja romske djece u osnovno obrazovanje i završavanje školovanja, boljem razumijevanju romske kulture i tradicije i poboljšanim sposobnostima nastavnika i njihovih pomoćnika da pruže nastavu u kojoj dijete ima centralnu ulogu. Projektom će biti obuhvaćene osnovne škole Hasan Kikić“ u općini Zenica, „Hamdija Kreševljaković“ u općini Kakanj i „Prva osnovna škola“ u općini Zavidovići.

Projekat je baziran na modelu organizacije dopunskih časova uz dodatno osoblje u školama – nastavnike razredne nastave, Roma medijatore i socijalne radnike. Najranjivije porodice uključene djece dobit će socijalno-ekonomsku podršku.

Projekat je podržan od vlada Švicarske i Lihtenštajna sa ciljem da se omogući pristup manjinama obrazovanju što predstavlja uvjet za poboljšanje životnog standarda. Caritas Švicarske je nosilac projekta dok je glavni partner za implementaciju Asocijacija za razvoj LEDA. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK će prema Memorandumu nastaviti realizaciju aktivnosti koja je u skladu sa obavezama unutar Revidiranog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma Bosne i Hercegovine od 2015.godine

Back To Top