skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English

VIZIJA

Udruženje Asocijacija za razvoj LEDA ima viziju društva u kojem svaki pojedinac živi život dostojan čovjeka i prepoznati smo kao pokretači svih akcija koji doprinose socijalnom uključivanju ranjivih kategorija.

MISIJA

Kreiranje što povoljnije socijalne i ekonomske klime u društvu kroz obrazovanje, zapošljavanje, savjetovanje i individualan pristup ranjivim kategorijama, poštujući svakog pojedinca bez obzira na spolnu, rasnu ili etničku pripadnost.

Back To Top