skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Neka Svaki Dan Bude Dan Djeteta

Neka svaki dan bude dan djeteta

Ovaj projekat Asocijacija za razvoj LEDA je realizovala u partnerstvu sa Centrom za psihološku podršku Sensus iz Mostara.

Specifični ciljevi projekta su jačanje partnerskih organizacija u promociji dječijih prava i poboljšanje svjesnosti o dječijim pravima među djecom, roditeljima i građanima.

Glavna aktivnost projekta je bila realizacija ulične kampanje u dva grada (Mostaru i Zenici) gdje se kroz određene igre i informativni materijal ukazalo na značaj za poštivanjem dječijih prava na svim nivoima.

Ove aktivnosti realizovale su se u okviru jednog od 10 grantova koji su dodjeljeni članicama IRIS network u okviru projekta ,,Promocija i zaštita prava ugrožene djece” koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB South East Europe. Vrijednost projekta je 6000 KM. Projekat je završen.

Back To Top