skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Jačanje Organizacijskih Resursa

Jačanje organizacijskih resursa

Jačanje organizacijskih resursa – Predstavnica udruženja Asocijacija za razvoj LEDA je učestvovala na seminaru – Laboratoriju za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (PAL) od 21. do 25. oktobra 2019. godine u Bečićima, organizovanoj od strane  Regionalne mreže “Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu”. PAL je okupio oko 50 učesnika i učesnica – kreatora politika i donosilaca odluka, pružalaca usluga iz državnog, nevladinog i privatnog sektora, državnih službenika, aktivista, analitičara, istraživača, predavača i korisnika usluga iz zemalja širom regiona Zapadnog Balkana. PAL je osmišljen kao kombinacija panel diskusija i rada u grupama u okviru tri tematska usmjerenja: 

1) Finansiranje socijalne zaštite

2) Nejednakost i socijalna mobilnost

3) Usluge u zajednici

PAL je bila dobra platforma da se nauči mnogo o primjeni dobrih praksi iz oblasti blagostanja na Zapadnom Balkanu. Poseban fokus tijekom konferencije je bio usmjeren na važnost predškolskog odgoja i obrazovanja – oblast u kojoj Asocijacija za razvoj LEDA pruža izuzetan doprinos kroz implementaciju projekta PEACH.

Back To Top