skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Implementacija PEACH Projekta

Implementacija PEACH projekta

U maju smo počeli sa implementacijom novog projekta pod nazivom PEACH – predškolsko obrazovanje za svu djecu.

Projekat ima dva osnovna cilja, a to su:

  1. Podići svijest građana iz socijalno-ugroženih te romskih porodica, o važnosti Predškolskog odgoja i boravka u vrtiću, za razvoj djeteta
  2. Uključiti što veći broj djece u obavezni i neobavezni predškolski odgoj i obrazovanje

Aktivnosti na projektu su počele u maju 2018., gdje su učinjeni prvi koraci na stvaranju saradnje sa institucijama ZDK.

Važno je napomenuti da se projekat na području ZDK provodi u tri grada, Zenica, Kakanj i Zavidovići.

Tri vrtića u tri pomenuta grada su adaptirana i osposobljena da prime još jednu grupu djece predškolskog uzrasta, koja su korisnici PEACH projekta.

Od početka oktobra mjeseca, djeca su upisana u vrtić, te im je obezbijeđena sva potrebna logistika za uspješan rad, kao što su prvoklasan didaktički materijal, igračke, školski pribor, te naravno namještaj kako bi boravak u vrtiću bio što ugodniji. Djeca koja su korisnici projekta PEACH potiču iz socijalno ugroženih, te romskih porodica. Na ovaj način želimo dati šansu za predškolski odgoj i obrazovanje onim roditeljima I djeci koja nisu finansijski sposobni sebi to priuštiti.

Kako bi se olakšao odlazak u vrtić, Caritas u saradnji s LEDOM također snosi troškove prijevoza za roditelje I djecu koja dolaze iz udaljenih sredina. Njima je obezbijeđena i užina, te finansiran početni paket odjeće, gdje su kupljeni osnovni odjevni predmeti neophodni za boravak u vrtiću.

Pružimo svima jednaku šansu za obrazovanje. Mališanima je potrebna podrška da uče jedni od drugih.

Projekat u ZDK implementira Caritas Švicarske, uz saradnju Asocijacije za razvoj LEDA koja provodi projekat kao partnerska organizacija.

Back To Top