skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
 • Bosanski
 • English

 

Donatori koji (su) finansiraju ili su finansirali projekte Asocijacije za razvoj LEDA:

 • Caritas Švicarske u Bosni i Hercegovini
 • Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju Sida
 • Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
 • Fondacija za socijalno uključivanje u BiH
 • Fondacija Medicor
 • FIGAP-Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH
 • US ambasada u Sarajevu
 • Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu
 • Njemačka organizacija Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
 • Vlada Švicarske
 • Vlada Lihtenštajn
 • Grad Zenica
Back To Top