skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English
Uključivanje I Obrazovanje Roma U BiH, 2016

Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2016

Projekat "Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2016" nastavak je projekta "Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH, 2013-2015". Pored aktivnosti iz prve faze, realizovani su kursevi za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju za odrasle Rome te predstavljeni dobri projektni rezultati na okruglim stolovima u…

Pročitaj više
Podrška Obrazovanju Odraslih

Podrška obrazovanju odraslih (2014)

Realizacija obuke iz oblasti andragogije - cilj  je da se iz perspektive cjeloživotnog učenja unaprijedi sva tri segmenta obrazovanja odraslih: formalno, neformalno i informalno. Ukupno 15 osoba učestvovalo je na seminaru, od čega je 8 uposlenika LEDA-e, a 7 osoba…

Pročitaj više
Back To Top