skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
 • Bosanski
 • English
Caritas Švicarske I Asocijacija Za Razvoj LEDA Potpisali Memorandum O Poboljšanju Realizacije Programa Obaveznog Predškolskog Odgoja I Obrazovanja U Ruralnim Područjima

Caritas Švicarske i Asocijacija za razvoj LEDA potpisali Memorandum o poboljšanju realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima

Predstavnik Caritasa Švicarske, gosp. Daniel Bronkal, regionalni direktor za zapadni Balkan, i predsjednica Asocijacije za razvoj LEDA, gđa. Adela Mehinagić, potpisali su Memorandum o razumijevanju sa gosp. Spahijom Kozlić, ministrom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, u okviru projekta PEACH. Predmet memoranduma je unapređenje obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima. S tim u vezi, Caritas Švicarske i udruženje Asocijacija za razvoj LEDA su odabrali četiri područne osnovne škole, kako slijedi:

 • Područna škola osnovne škole “Ahmed Muradbegović” u Kaknju
 • Područna škola “Termoelektrana”, osnovne škole “15. April” u Kaknju
 • Područna škola “Dolina”, osnovne škole “Druga osnovna škola” u Zavidovićima i
 • Područna škola “Lokvine”, osnovne škole “Ahmed Muradbegović” u Zenici

Osnovne škole su odabrane s ciljem poboljšanja kvalitete Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u ruralnim područjima općina: Zenica, Zavidovići i Kakanj, a podrška uključuje:

 • realizacija javne kampanje o bitnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu, sa posebnim fokusom na socijalno ranjive porodice;
 • opremanje i/ili renoviranje prostora za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (jedne prostorije) u navedenim osnovnim školama;
 • nabavka namještaja, didaktičkog materijala, igračaka i potrošnih materijala neophodnih za rad profesora predškolskog odgoja i obrazovanja sa grupom djece;
 • realizacija tematskih roditeljskih sastanaka sa roditeljima čija su djeca uključena u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u cilju boljeg razumijevanja značaja predškolskog odgoja i obrazovanja za pravilan rani razvoj djece;
 • održavanje komunikacije sa roditeljima u cilju praćenja napretka djeteta;
 • nabavka užina na dnevnoj osnovi za grupu do 25 djece koja budu uključena u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u 2019/2020. godini, u školama koje su uključene u projekat;
 • nabavka higijenskih sredstva za održavanje prostora u kojem se realizuje Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u odabranim školama u 2019/2020.

Pripremne aktivnosti započet će u oktobru 2019. godine, a ukupna vrijednost ulaganja za ovu aktivnost od strane Caritasa Švicarske/LEDA iznosi 56.000,00 KM.

Back To Top