skip to Main Content
+387 32 203 010 asocijacijaleda2017@gmail.com
  • Bosanski
  • English

VIJESTI

Seminar – Menadžment NVO

27.-31. maja 2019. (Varšava, Poljska), naša predstavnica je uspješno savladala napredni trening u organizaciji Weiser…

8. april – Svjetski dan Roma

Svjetski dan Roma obilježen je na prigodan način u Zavidovićima. Sve je počelo defileom kroz…

Uspješno zatvaranje projekta “Roma inclusion”

Dana 15.03.2019. godine, u Zenici je obilježeno uspješno zatvaranje projekta “Uključivanje Roma kroz obrazovanje, zapošljavanje…

Obilježavanje desetogodišnjice rada udruženja “Asocijacija za razvoj LEDA”

Obilježavanje desetogodišnjice rada udruženja “Asocijacija za razvoj LEDA” – Od 2008. godine Asocijacija za razvoj…

Implementacija PEACH projekta

U maju smo počeli sa implementacijom novog projekta pod nazivom PEACH – predškolsko obrazovanje za…

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH 2016.”

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Caritas Švicarske potpisali 31.…

Početak implementacije projekta „Samozapošljavanje žena u poljoprivrednoj proizvodnji kroz obezbjeđivanje plastenika“

U periodu od mjeseca juna do kraja decembra 2013. godine Asocijacija za razvoj LEDA implementirat…

Svečana primopredaja romskih stanova

U petak 02. 09. 2011, na lokalitetu Brist, Asocijacija za razvoj LEDA je, zajedno sa…

Back To Top